Friday, November 13, 2009

Kesalahan-kesalahan di dalam surah al-fatihah(siri 6)

>Kesalahan dalam ayat ke 7.

1. Meng 'isymamkan' (memuncungkan bibir) ketika menyebut huruf (ص) dalam kalimah (صراط)

2. Menyebut huruf (ر) yang berbaris fathah dengan ketebalan yg melampau seolah-olah hamper kepada dhammah dengan dimuncungkan mulut kehadapan. (Ada sebahagian qari tersilap dengan menggalakkan cara demikian).

3. Menebalkan huruf (ل) dalam kalimah (الذين)

4. Membaca dengan 'qalqalah' pada izhar halqi dan izhar syafawi dalam kalimah (أنعمت)

5. Membaca izhar halqi dan izhar syafawi dengan memutuskan bacaan seperti 'saktah'

6. Membaca dengan seolah-olah ada tasydid pada huruf (ع) dalam kalimah (انعمت عَّليهم)

7. Tidak membaca kasrah dengan tepat pada (عليهم) dengan sebutan seperti "'alaihem"

8. Tidak menebalkan huruf (غ) dalam kalimah (غير) dan (المغضوب)

9. Menebalkan huruf (م) dalam kalimah (المغضوب) kerana terpengaruh dengan huruf tebal selepasnya.

10. Tidak jelas dalam menyebut izhar syafawi pada huruf (م) dalam kalimah (عليهم ولا)

11. Menebalkan huruf (ل) dalam kalimah (ولا الضالين)

12. Meninggalkan "istitholah" pada huruf (ض)

13. Tidak cukup kadar panjang mad lazim iaitu 6 harakat.

14. Dan lain-lain

Wallahua'lam

Rujukan:
1. Nihaayatul Qaulil Mufiid, Syeikh Muhammad Makki Nasr
2. Taqwiimul Lisaan bi Tilaawatil Qur aan, Syeikh Ibrahim Muhammad Al-Jirmi
3. Ilmut Tajwiid, Syeikh Dr Yahya Al-Ghauthaani.
4. Pengalaman bertalaqqi dengan guru-guru di madrasah darul furqan pulau pinang,dan guru dari marocco...

1 ulasan:

Faridah Selamat

slm..post ni bgus skali.tahniah..ana ingin beri cadangan, kiranya sesuai, kalau tajuk post ni kalau ditambah perkataan. - (kesalahan-kesalahan bacaan di dalam surah alfatihah.)
BaraKALLAHufiek...

HALWA TELINGA

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP