Thursday, November 12, 2009

Kesalahan-kesalahan di dalam surah al-fatihah(siri 2)

KESALAHAN YG TIDAK MENCACATKAN BACAAN DI SUDUT ULAMA' FEQAH (BEERTI MASIH SAH BACAANYA) TETAPI DIKIRA SALAH MENURUT QURRA'. (KURANG FASIH)

Kesalahan dalam Ayat Pertama. (basmalah)

Menyebut huruf (س) dengan qalqalah dalam kalimah (بسم) sedangkan ia bukan huruf qalqalah.
Membaca dengan tebal huruf (ب) pada kalimah (بسم) sedangkan ia huruf 'istifal' bukannya 'isti'la'.
Menyebut huruf (ل) dalam kalimah (الله) dengan sebutan hampir kepada 'imalah shughro' ataupun 'taqlil'
Menyebut huruf (ل) dalam kalimah (الله) dengan tebal atau tafkhim.
Menyebut huruf (ه) dalam kalimah (الله) dengan sebutan yg tidak sempurna sampai ke makhrajnya.
Membaca dengan 'idkhol' (panjang) di antara huruf (ه) dan huruf (ر) yang bertasydid dalam kalimah (الله الرحمن)
Memanjangkan bacaan ketika tasydid (ر) di dalam kalimah (الرحمن) sehingga seolah-olah ia menambahkan huruf (ر) tersebut.
Menyebut huruf (م) dalam kalimah (الرحمن) dengan sebutan hamper kepada 'taqlil'.
Menyebut huruf (م) dalam kalimah (الرحمن) dengan tebal atau dengan loghat-loghat tertentu. (Loghat-loghat banyak sekali mempengaruhi bacaan seseorang)
Menyebut huruf (ح) dalam kalimah (الرحيم) seolah-olah berbaris 'fathah'.
Membaca seolah-olah mentasydidkan huruf (ح) pada kalimah (الرحيم)
dan lain-lain

Peringatan:
Untuk kefahaman yg lebih lanjut perlulah kepada musyafahah (berguru)

0 ulasan:

HALWA TELINGA

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP