Friday, November 13, 2009

kesalahan-kesalahan di dalam surah al-fatihah(siri 5)

KESALAHAN DI DALAM AL-FATIHAH (SIRI 5)

Kesalahan dalam ayat ke 5.

1. Kurang jelas tasydid dalam kalimah (اياك) . Adapun jika meninggalkan tasydid ia dikira kesilapan yg besar dan membatalkan Fatihah.

2. Huruf (ع) dibaca dengan menghidung sedangkan dengung atau ghunnah tiada kaitan dengannya. (ini antara kesilapan sebahagian besar org melayu)

3. Huruf (ع) dibaca dengan tebal sedangkan ia bukan huruf isti’la’.

4. Tidak menyebut dhammah dengan sempurna pada huruf (ب) dan (د), iaitu membacanya seperti ‘ikhtilas’. Kerana kesempurnaan dhammah hanyalah dengan dimuncungkan sedikit bibir ke hadapan, jika tidak ia dikira ikhtilas.

5. Membaca seolah-olah ada tasydid pada huruf (ء) di dalam kalimah (واياك). Sebutannya seperti “wak, iyyaka”.

6. Menyebut huruf (س) dengan sebutan hampir atau menyamai (ص) di dalam kalimah (نستعين)

7. Tidak sekata di dalam mad ‘aridh lissukun dengan ayat sebelumnya.


Kesalahan dalam ayat ke 6

1. Huruf (ن) di dalam kalimah (اهدنا) dibaca dengan tebal kerana terpengaruh dgn huruf isti’la selepasnya.

2. Mengisymamkan huruf (ص) (memuncungkan bibir) di dalam kalimah (الصراط)

3. Menyebut kasrah (ص) di dalam kalimah (الصراط) dengan sebutan yg hampir kepada dhammah.

4. Menyebut huruf (س) di dalam kalimah (المستقيم) dengan sebutan yg hampir kepada (ص)

5. menebalkan huruf (ت) dalam kalimah (المستقيم) kerana terpengaruh dgn huruf selepasnya.

6. Keterlaluan di dalm menebalkan huruf (ق) , sedangkan ketebalannya di tahap yg rendah.

7. Tidak sekata di dalam mad aridh lissukun dengan ayat sebelumnya.

-bersambung -

0 ulasan:

HALWA TELINGA

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP