Wednesday, September 9, 2009

peringatan kepada kita semua....


Orang yang tergolong sebagai Kafir.

Sabda Rasullulah SAW:

"Ada sepuluh orang dari umat ini, yang mereka telah tergolong kafir terhadap Allah Yang Maha Agung, sedang mereka masih mengira bahawa mereka orang-orang yang beriman."


Pembunuh tanpa kebenaran hukum.
Tukang Sihir.
Dayus, Yakni suami yang tidak berasa cemburu terhadap isterinya.
Orang yang menahan mengeluarkan zakat.
Orang yang meminum arak.
Orang yang sudah sampai kewajipan keatasnya untuk menunaikan haji, tetapi dia tidak mahu melaksanakannya.
Orang yang menyebarkan fitnah.
Orang yang menjual senjata kepada musuh.
Suami yang menyetubuhi isterinya dari pintu belakang.
Orang yang menikahi perempuan yang mempunyai hubungan keluarga dengannya yang mana diharamkan mengahwininya.
Jika dia menganggap bahawa semua perbuatan ini hukumnya halal maka, dia telah kafir

HALWA TELINGA

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP