Saturday, February 13, 2010

HADIS-HADIS YANG SOHEH YANG KITA KENA HAYATI BERSAMA

Rasulullah s.a.w. bersabda; "Dan seorang yang bersentuhan dengan babi yang berlumpuran lumpur yang busuk lebih baik daripada bersentuhan bahu wanita yang tidak halal baginya." - Riwayat Atthabarani
Dari Aishah r.a. berkata bahawa Nabi s.a.w. bersabda; "Semua manusia pada hari Kiamat akan kebuluran kecuali para nabi dan para ahlinya yang berpuasa di bulan Rejab, bulan Syaaban dan bulan Ramadhan. Sesungguhnya ,mereka semua kenyang tidak merasa lapar dan dahaga." - Kitab Durratun Nasihin
Dari Abu Ayyub Al Anshari r.a. dari Nabi s.a.w. bersabda; "Seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikijua pun yang patut diampuni Allah, nescaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang penuh dosa untuk diberikanNya keampunan bagi mereka." - Riwayat Muslim
Dan Aisyah r.a., katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya orang-orang yang paling dibenci Allah, ialah para penentang yang sangat keras dan licik." - Sahih Muslim
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Apabila seseorang berkata, "Celakalah mereka!" maka orang yang berkata itulah yang paling celaka." - Sahih Muslim
Dari Abu Said dan Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. bersabda; "Angkuh dan sombong adalah pakaian Allah Taala, maka siapa yang menyaingi pakaiannya, Allah Taala akan menyeksanya." - Sahih Muslim
Tamim r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang membaca seratus ayat (dari Al-Quran) pada waktu malam, maka akan dicatat pahalanya seperti pahala sembahyang malam." - Riwayat Ahmad
Rasulullah s.a.w. bersabda; "Siapa yang mengunjungi orang sakit, maka dia sentiasa berada dalam sebuah taman syurga penuh dengan buah-buahan yang dapat dipetik sampai dia kembali." - Sahih Muslim
Anas r.a. berkata, Nabi s.a.w. bersabda; "Lima macam yang membatalkan wuduk dusta dan mengumpat dan bermuka-muka dan melihat yang bukan muhrim dengan syahwat dan sumpah palsu." - Riwayat Al Azdi & Addailami
Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu lalu disembunyikannya maka orang itu pada hari kiamat akan dikekang dengan kekangan api neraka." - Riwayat Abu Dawud & Attirmidzi
Nabi s.a.w. bersabda; "Orang yang berpuasa masih lagi dianggap ia dalam melakukan ibadat selama ia tidak memaki hamun atau menyakiti orang Islam yang lain." - Riwayat Ad-Dailawi
Dari Abu Dzar r.a., Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya Allah telah menutup surah Al-Baqarah dengan dua ayat yang diberikan kepadaku dari perbendaharaan dibawah arsy, maka pelajari olehmu dan ajarkan pada isteri dan anak-anakmu, sebab itu sebagai salat dan bacaan serta doa." - Riwayat Al-Haakim
Nabi s.a.w. bersabda; "Orang yang berpuasa sunat adalah bagaikan seorang raja terhadap dirinya sendiri, jika ia mahu; ia boleh berpuasa dan sekiranya ia mahu, ia boleh berbuka." - Riwayat Ahmad, Tarmizi & Al-Hakim
Nabi s.a.w. bersabda; "Kamu akan dapati sejahat-jahat orang itu ialah yang bermuka dua, yang datang ke sini dengan satu muka dan ke sana dengan satu muka lain." - Riwayat Bukhari & Muslim
Nabi s.a.w. bersabda; "Awaslah kamu daripada berduaan dengan wanita, demi Allah yang jiwaku ditanganNya tiada seorang lelaki yang berduaan dengan wanita melainkan dimasuki syaitan antara keduanya." - Riwayat Atthabarani
Rasulullah s.a.w. bersabda; "Tiadalah patut orang yang tidak tahu itu diam dalam ketidaktahuannya (kebodohannya tanpa bertanya) dan tidaklah patut orang yang berilmu itu diam dengan ilmunya (tidak mahu mengajar atau menyembunyikan ilmunya)" - Riwayat Atthabarani
Dari Abu Hurairah r.a. dari, Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; "Orang yang menutub aib orang lain di dunia, nescaya Allah menutup aibnya pula kelak di hari Kiamat." - Riwayat Muslim
Dari Jabir r.a. katanya, Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya; "Siapa yang tidak mempunyai sifat ramah-tamah bererti dia tidak mempunyai kebaikkan." - Riwayat Muslim
Rasulullah s.a.w. bersabda; "Lima macam dosa yang tidak ada tebusannya iaitu syirik terhadap Allah  membunuh orang tanpa hak, membuat tuduhan palsu terhadap seorang Muslim, lari dari barisan kaum Muslimin dalam peperangan dan sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain." - Sahih Ahmad
Dari Abu Musa r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Orang Mukmin sesama orang Mukmin bagaikan sebuah rumah. Satu sama lain hendaklah saling menguatkan." - Sahih Muslim
Dari Abu Hurairah r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu." - Sahih Muslim
Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang mati sedang dia masih menanggung hutang satu dirham atau satu dinar yang belum dibayar akan dibayarnya kelak dari hasanat (amal kebaikkannya) kerana di sana tidak ada dirham atau dinar." - Riwayat Al-Haakim & Albaihaqi
Dari Ibnu Abbas r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Perumpamaan orang yang berbicara ketika imam khutbah Jumaat bagaikan himar (keldai) yang membawa lembaran-lembaran buku, dan orang yang menegur dengan kalimah, "dengarlah", tidak mendapat pahala Jumaat." - Riwayat Ahmad
Dari Abdullah bin 'Amr r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya orang-orang pilihan diantara kamu ialah yang paling indah budi pekertinya." - Sahih Muslim
"Abdullah bin Umar r.a. Rasulullah s.a.w. memberitakan bahawa Rasulullah s.a.w. solat 2 rakaat sebelum Zohor dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah Maghrib dirumahnya dan sesudah Isyak 2 rakaat dan beliau tidak solat sesudah Jumaat sehingga beliau pulang. Setelah sampai dirumah barulah Nabi s.a.w. solat 2 rakaat." - Sahih Bukhari
Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya: "Pedagang yang amanah, yang jujur, yang Muslim, kelak pada hari kiamat akan berkumpul dengan para syuhada (orang-orang yang mati syahid)." - Riwayat Al-Haakim & Ibn Majah dari Ibn Umar

HALWA TELINGA

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP