Wednesday, July 1, 2009

Bab 1[kita menolak hawa nafsu

;;jauhkanlah dirimu dari keinginan yang bukan atas nama islam’

Itulah teriakan amaran yang dilaungkan oleh maimun bin mahran rohimahullah,seorang ahli hadis..yang thiqah ketika dia takut diperdaya oleh kilauan nama-nama yangdi luar islam.gemanya masih terdengar melangkaui semua genarasi.beliau mengingatkan kepada kita bahawa setiap perkara yang bukan islam adalah hawa nafsu semata-mata biar apa jua bentuk pun dan di zaman mana jua ia lahir……


Wahyu……atau keinginan hawa nafsu

Imam al-syatibi telah menegaskan perkara ini dengan padat dan ringkas,kata-kata beliau di dalam ‘al-muwafaqat’;sesungguhnya allah menjadikan pengikut hawa nafsu sebagai penentang kebenaran sebagaimana firman Allah s.w.t

‘hai daud sesungguhnya kami menjadikan kau khalifah di muka bumi,maka hukumlah di antara manusia dengan keadilan,dan janganlah engkau turut hawa nafsu,nanti ia menyesatkan engkau dari jalan (agama ) Allah……(surah shaad;26)

Allah berfirman lagi yang bermaksud..

‘maka dunia,maka sesungguhnya nerakalah tempat didiaminya’
(surah an-nazi’at.. ayat 40-41barang siapa yang derhaka dan mengutamakan hidup di

Dan Allah berfirman lagi……

Tiadalah ia berbicara menurut hawa nafsunya.ia (Al-quran tidak lain hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya (surah an-najm ayat 3-4)

Ayat di atas menunjukkan bahawa kita hanyaada dua pilihan wahyu (syariat) atau hawa nafsu.tiada pilihan ke tiga jelaslah bahawa kedua-duanya adalah dua sifat yang berlawanan ..apabila wahyu mengatakan sesuatu itu hak lawannya adalah hawa nafsu dan apa jua yang mengikut hawa nafsu bertentangan dengan hak….

0 ulasan:

HALWA TELINGA

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP