Friday, August 7, 2009

kekuatan islam apabila remaja mempekukuhkan keimanan kepada allah yang maha segala-galanya.......


Buah dari uhkwah juga teguhnya persamaan dalam masyarakat muslim


- bila seorang muslim sedar ia adalah saudara kepada muslim yang lain,yang tidak akaan menganiayainya,tidak menkecewakan dan tidak membiarkannya….


- bila ia sedar bahawa ia tidak dihitung sebagai mukmin sebelum ia mencitai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri………..


- bila ia sedar bahawa ia bersama saudara- saudaranya yang mukmin ympama tubuh yang sayu dalam merasai pahit manis……


(pesanan akhir kepada belia- belia islam)Wahai saudara-saudaraku para belia,perkukuhkanlah uhkwah dan penyetuanmu kamu,berukhwahlah kamu dengan semangat kerana allah,ubatilah jiwa dan diri kamu dengan ikhlas dan bertaubatlah,bezakan diri kamu dari manusia- manusia lain dengan akhlak dan tingkah laku kamu,tunjukkanlah contoh ikutan dengan perangai dan perilaku kamu yang baik,tunaikanlah hak-hak ukhwah kepada orang-orang yang berlingdung dengan kamu,berjalanlah di atas manhaj dan landasan islaam dalam mengokukuhkan kasih saying kamu, dan berpandukanlah dengan pempinan al-quran dalam menjalani kasih sayang kamu………….


Bila ini semua telh kamu laksanakan,kamu pasti ditolongi,kerana sesungguhnya pejuang-pejuang allah tetap akan mendapat kemenagan……………….(……..dan katakanlah,beramallah maka allah dan rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat amalan kamu)


Sesungguhnya itu merupakan igatan kepada orang yang mempunyai mata hati……………………………………………..

0 ulasan:

HALWA TELINGA

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP