Wednesday, July 29, 2009


Abu Laith As-Samarqandhy berkata; 10 kebaikan terkandung di dalam sodaqah. 5 di dunia dan 5 kebaikan di Akhirat. Lima Faedah yang diperolehi di dunia ialah;
1. Membersihkan harta.2. Membersihkan dosa-dosa yang diperbuat oleh seseorang.3. Menolak beranika bala dan penyakit.4. Mengembirakan hati golongan fuqara dan Masaakin.5. Mendatangkan barokah dan melapangkan rezki.
Lima kebaikan di akhirat ialah;
1. Mendapat naungan aryash Allah di akhirat.2. Meringankan hisabnya.3. Menambah berat timbangan amal kebajikan.4. Memudahkannya menyeberangi titian.5. Meningkatkan darjatnya di Syurga

0 ulasan:

HALWA TELINGA

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP